Enerji Geleceğimiz, Geleceğimiz Enerji


Gökhaner Group yenilenebilir enerji sektöründe fark yaratan bir lider olarak, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji çözümleri sunma amacıyla kurulmuştur. Güneş enerjisi ve biyogaz enerji santralleri alanında uzmanlaşmış olan firmamız, çevreye duyarlı projeler geliştirerek hem ekonomik hem de ekolojik fayda sağlamaktadır. Babil, Binom Beüaş Güneş enerjisi santrallerimiz, yüksek verimlilikle çalışan ve doğrudan güneş ışığından enerji elde eden modern teknolojilerle donatılmıştır. Geniş alanlara kurduğumuz güneş panelleri, temiz ve yenilenebilir enerji üretiminde en üst düzey performansı sunmaktadır. Bu sayede, enerji bağımsızlığına katkıda bulunarak, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor ve çevresel ayak izimizi minimuma indiriyoruz. Babil Biyogaz ve Ceylanpınar Biyogaz enerji santrallerimiz ise organik atıklardan enerji üretimi yaparak atık yönetimi ve enerji üretimini bir araya getirmektedir. Bu yenilikçi yaklaşım, organik atıkların değerlendirilmesini sağlarken, çevreye zararlı metan gazının salınımını da önlemektedir. Biyogaz santrallerimizle, hem çevre koruma hem de enerji üretimi açısından sürdürülebilir çözümler sunmaktayız.

Kurulduğumuz günden bu yana, Gökhaner Group olarak yenilikçi projeler ve teknolojilerle sektördeki lider konumunu sürdürmektedir. Alanında uzman mühendis ve teknikerlerden oluşan ekibimizle, her projede profesyonel hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz. Çevreye duyarlılık, yenilikçilik, güvenilirlik ve toplumsal sorumluluk değerlerimiz doğrultusunda hareket ederek, tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Enerji üretim teknolojilerinde en son yenilikleri ve en iyi uygulamaları kullanarak, maksimum verimlilik ve kalite sağlıyoruz. Toplumsal sorumluluk projeleriyle toplumun kalkınmasına katkıda bulunuyor, gelecek nesiller için temiz ve sağlıklı bir çevre yaratıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz projelerle, sürdürülebilir kalkınmaya destek vererek, ekonomik büyümeye katkıda bulunuyoruz. Gökhaner Group olarak yenilenebilir enerjiye olan inancımız ve çevreye olan sorumluluğumuzla, geleceğe umut dolu bir bakış sunuyor. Yenilikçi enerji çözümlerimizle daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. Enerji çözümlerimizle, sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Değerlerimiz


 • Sürdürülebilirlik: Biz, doğal kaynakları koruyarak ve çevresel etkileri azaltarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Güneş enerjisi ve biyogaz tesislerimizle, sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlıyoruz.
 • İnovasyon: Sürekli olarak yeni ve etkili enerji çözümleri geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyoruz. İnovatif teknolojiler ve iş modelleriyle sektörde öncü olmayı hedefliyoruz.
 • İş Ahlakı ve Şeffaflık: İşimizi etik değerlere uygun bir şekilde yürütüyoruz. Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak güvenilir bir iş ortamı oluşturuyoruz.
 • Çalışan Katılımı ve Gelişimi: Çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için destekleyici bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki büyümesine katkıda bulunuyoruz.
 • Toplumsal Sorumluluk: Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sosyal projelere ve toplumsal ihtiyaçlara destek oluyoruz. Topluma değer katmak için aktif olarak çalışıyoruz.

Bu değerler, işimizin temelini oluşturur ve her bir çalışanımızın ve iş ortağımızın bu değerlere bağlı kalmasını bekleriz. Bu değerlerle birlikte, daha sürdürülebilir bir gelecek için kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.

Hedeflerimiz


Biz Gökhaner Group olarak, enerji ve hizmet sektöründe sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedefler belirleyen bir kuruluşuz. Aşağıdaki hedeflerimiz, işimizin temelini oluşturmakta ve bizi geleceğe taşıyacak yönleri belirlemektedir:

 • Enerji Verimliliğini Artırma: Hem kurumsal hem de bireysel düzeyde enerji verimliliğini artırmak için projeler geliştirecek ve teşvik edici politikalar oluşturacağız. Bu sayede enerji tüketimini azaltarak hem maliyetleri düşüreceğiz hem de çevresel etkimizi minimize edeceğiz.
 • Teknolojik İnovasyona Yatırım: Sürekli olarak sektördeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilikçi çözümler sunmak için AR-GE'ye önemli yatırımlar yapacağız. Bu sayede daha verimli ve etkili enerji üretim ve dağıtım sistemleri geliştirecek, müşterilerimize daha iyi hizmet sunacağız.
 • Müşteri Memnuniyetini Önceliklendirme: Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için sürekli olarak müşteri geri bildirimlerini değerlendirecek ve hizmetlerimizi geliştireceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak, işimizin merkezinde yer almaktadır.
 • Toplumsal Sorumluluğu Üstlenme: Toplum ve çevre ile olan ilişkilerimizi güçlendirerek, toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek için çeşitli sosyal ve çevresel projelere katkıda bulunacağız. Sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda toplum için de değer yaratan bir şirket olma misyonumuz doğrultusunda hareket edeceğiz..

Bu hedefler doğrultusunda, Gökhaner Group olarak enerji sektöründe liderliğimizi sürdürmeye ve daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya kararlıyız.

Kalite Politikamız


Kalite politikamızın çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması ile tüm süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

 • Müşteri Memnuniyeti Odaklılık: Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
 • Yüksek Standartlarda Ürün ve Hizmetler: Kalite standartlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak müşterilerimize güvenilir ve kaliteli çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz.
 • Sürekli İyileştirme:Sürekli iyileştirme ve gelişim prensibiyle iş süreçlerimizi ve operasyonlarımızı gözden geçiriyor, verimliliği artırmak için yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyoruz.
 • Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi: Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek için eğitim ve geliştirme olanakları sunuyor, adil ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
 • Kalite Güvencesi ve Kontrol: Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini garanti altına almak için sıkı kalite kontrol süreçleri uyguluyor, uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere tam uyumluluk sağlıyoruz.
 • Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk: Tedarikçilerimizle uzun vadeli işbirlikleri kurarak kaliteli malzeme ve hizmetlerin sağlanmasını garanti altına alıyor, tedarik zincirimizin güvenilirliğini artırıyoruz.
 • Tedarikçi İlişkileri: Çevre dostu üretim ve iş süreçleriyle çevresel etkimizi minimize etmeyi ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.
 • Risk Yönetimi: İş sürekliliğini sağlamak ve riskleri minimize etmek için etkili bir risk yönetimi politikası benimsiyor, sürekli olarak riskleri değerlendiriyoruz.
 • İnovasyon ve Araştırma: Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştiriyor, sektörde öncü bir konumda olmayı hedefliyoruz.
 • Uluslararası Rekabetçilik: Küresel pazarda rekabetçi bir konumda olmak için uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmetler sunmayı ve sürekli olarak uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyoruz.